Vyhledat web

Pokud nemůžete najít to, co hledáte, zkuste to vyhledat níže nebo nás kontaktujte.

Close

Kdo jsme

Kdo jsme

Tillotts Pharma (www.tillotts.com) je rychle rostoucí mezinárodní specializovaná farmaceutická společnost se sídlem poblíž Basileje. Zaměstnáváme přes 300 pracovníků ve Švýcarsku i v zahraničí, přičemž se věnujeme vývoji, nákupu i prodeji licencí a marketingu inovativních farmaceutických produktů v oblasti gastroenterologie. Úspěšně prodáváme naše vlastní i licencované produkty ve více než 65 zemích prostřednictvím vlastních poboček i sítě pečlivě vybraných licenčních a marketingových partnerů. Úzce spolupracujeme s farmaceutickými výzkumnými centry a univerzitami.

Naše hodnoty

V rámci veškerých našich činností prosazujeme ve společnosti Tillotts čestné a etické jednání v souladu se všemi platnými předpisy a nejvyššími profesními standardy. Vůči zaměstnancům a obchodním partnerům se chováme spravedlivě a s respektem, přičemž odměňujeme loajalitu, čestnost, podnikavost a vynikající výkon. Záleží nám především na následujících hodnotách.

Tyto závazky jsou zakotveny v Etickém kodexu společnosti Tillotts Pharma, jenž shrnuje zásady a hodnoty platné pro všechny zaměstnance Tillotts a očekávané od všech našich obchodních partnerů. Chcete-li si přečíst více, celý náš Etický kodex naleznete zde.

Naše vize

Vize společnosti Tillotts je založena na sedmi strategických pilířích:

  1. Geografická přítomnost: Globální dosah produktů. Propagace na strategických trzích převážně prostřednictvím poboček skupiny. Na ostatních trzích ve spolupráci s vybranými strategickými partnery.
  2. Portfolio: Gastrointestinální a další vybraná speciální léčiva.
  3. Klíčové kompetence: Propagace a lékařský management: silná síť efektivně oslovující zainteresované strany. Výzkum a vývoj: identifikace a naplňování medicínských potřeb. Obchod, vývoj a licencování (BD&L): důvěryhodný obchodní partner v celosvětové komunitě biologických věd. Management: podnikavý a soustředěný, s rychlým a efektivním rozhodováním.
  4. Výzkum, vývoj a produktové portfolio (ZGI): Výzkum zaměřený na protizánětlivé a antifibrotické cíle. Produktovou řadu budujeme pomocí vlastního vývoje (ZGI), jakož i prostřednictvím licencování a vybraných akvizic.
  5. Spolupráce: Úzká spolupráce v rámci skupiny Zeria. Strategická spolupráce s partnery v oblasti výzkumu a vývoje – sdílení know-how, rizik a nákladů; s akademickou sférou – přístup k inovacím; s jinými farmaceutickými společnostmi – marketing a lékařský management mimo dosah skupiny.
  6. Zúčastněné strany: Úzká spolupráce se zdravotníky, pacienty, plátci, akcionáři a investory. Efektivní spolupráce s úřady. Zásadně v souladu s přísnými etickými pravidly.
  7. Technologie: Inovativní komunikace, výroba-zásobování-distribuce, řízení procesů a technologie výzkumu a vývoje.

Naše mise

Podporujeme spolupráci se zdravotnickými profesionály po celém světě, abychom neustále rozvíjeli poznatky v oblasti gastroenterologie a dalších specializovaných terapeutických oblastí.

Dodáváme vysoce kvalitní léky a poskytujeme podporu v oblasti vzdělávání s cílem zlepšit kvalitu života pacientů.

Jsme hrdí na naši jedinečnou firemní kulturu, která je založena na našich firemních hodnotách, vede nás v našem každodenním podnikání a umožňuje našim různorodým zaměstnancům plně rozvíjet a využívat jejich potenciál. K našim pracovníkům i obchodním partnerům se chováme spravedlivě a s respektem. O dosažení naší Vize 2030 usilujeme s odhodláním, přičemž odměňujeme podnikatelského ducha a vynikající výkon. Povzbuzujeme naše zaměstnance, aby hledali širší souvislosti, nespokojili se se statem quo a změny vnímali jako příležitost.

Jakožto atraktivní zaměstnavatel nabízíme našim pracovníkům nejmodernější pracovní prostředí, přičemž jim poskytujeme prostor pro vytváření rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem moderním a flexibilním způsobem.

Našim akcionářům zajišťujeme jak hodnotu, tak zajímavé a udržitelné zisky.

Globální působení

Prostřednictvím sítě evropských poboček a partnerů zaměřených na gastroenterologii po celém světě Tillotts soustavně posiluje svou nadnárodní působnost. Naše produkty jsou v současné době na trzích v přibližně 65 zemích Evropy, Severní a Jižní Ameriky, Afriky, Asie a Oceánie.